Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób, których dane dotyczą. Określa zasady i warunki przetwarzania danych osobowych osób (zwanych dalej: „Użytkownikami”) odwiedzających strony internetowe Administratora, kontaktujących się z Administratorem, korzystających (w tym reprezentujących podmioty korzystające) z usług świadczonych przez Administratora.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest firma Andrzej Bargiel Sport Promotion, z siedzibą w Zakopanem, ul. Bronisława Cecha 3/5, 34-500 Zakopane, posiadająca NIP: 5521611743 oraz REGON: 123139487 (kontakt pod ww. adresem lub adresem e-mail: info@suntleones.com), będący właścicielem sklepu (zwany dalej „Administratorem”).

JAK MOŻECIE SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM?
W sprawie danych osobowych możecie się z nami skontaktować pod adresem: Andrzej Bargiel Sport Promotion, ul. Bronisława Czecha 3/5, 34-500 Zakopane. Możecie również napisać maila na adres: info@suntleones.com.

JAK DBAMY O TWOJE DANE?

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach związanych z jego działalnością to jest związanych z:

 • zawarciem i wykonaniem umowy na zasadach określonychw Regulaminie Sunt Leones Heritage na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w tym przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia konta użytkownika, aby mógł cieszyć się z korzyści np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, umożliwienia użytkownikowi korzystania z innych usług dostępnych na stronach internetowych sklepu internetowego suntleones.com, dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności zarezerwowania lub wysłania wybranego produktu);
 • nawiązaniem relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem użytkowników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • przeprowadzaniem konkursów, w szczególności wyłonieniem zwycięzców konkursu oraz wydaniem nagród, jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzeniem marketingu produktów i usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzeniem usługi newsletter w związku z jej zamówieniem, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • dochodzeniem roszczeń i obrony przed roszczeniami jako uzasadnionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wypełnieniem obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi.

CZY MUSISZ NAM PRZEKAZYWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE I JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ICH NIE PODANIA?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub realizacji zamówienia

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są – na etapie dokonywania zakupu – przetwarzane są przez podmiot, za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy – firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa.

Na potrzeby realizacji świadczonych Wam usług i w związku z organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności firmom kurierskim, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe.

JAKIE PRAWA TOBIE PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz,
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Biorąc pod uwagę specyfikę naszej działalności, w tym rodzaj oferowanych towarów i przysługujące Wam prawa, oraz obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia lub dokonania rozliczenia lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Czas przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

COOKIES
Strona naszej marki korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. Ponadto, reklamujemy Wam nasze produkty korzystając z aplikacji Google Ads i Facebook Pixel. Na te potrzeby nasza strona zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i jego ostatecznej cenie. W ramach powyższych działań nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów / zamówień.

Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
Marka Sunt Leones Heritage ma swoje konta w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), które mamy nadzieje, że już śledzicie na bieżąco. Jeśli tak, to uprzejmie informujemy, że Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu prowadzenia danych profili, w tym na potrzeby informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tych celach jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

 

Koszyk zakupów0
Brak produktów w koszyku!