• Regulamin

  1. INFORMACJE OGÓLNE

   

  Właścicielem sklepu internetowego www.suntleones.com jest firma:

  Andrzej Bargiel Sport Promotion

  NIP: 552 161 17 43  PL

  REGON: 123139487

   

  Zarejestrowana pod adresem:

  Bronisława Czecha 3 lok. 5

  34-500 Zakopane

  Adres e-mail: sunt.leones@gmail.com

   

  Andrzej Bargiel Sport Promotion  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.romayanota.com. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a firmą Andrzej Bargiel Sport Promotion (właścicielem sklepu).

   

  Firma Andrzej Bargiel Sport Promotion działa zgodnie z zasadami zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  – Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  Składanie zamówień przez Internet w sklepie jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przez system teleinformatyczny Klienta:

  – System operacyjny: Windows

  – Procesor: 1 GHz, RAM, 1 GB pamięci RAM

  – Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

  – Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

  – Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne,

  – Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,

  – Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np.: Google Chrome czy Mozilla Firefox.

   

  • 2 REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe i kontaktowe w celu:

  – potwierdzenia i uzupełnienia zamówienia;

  – otrzymywania wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep romayanota.com/sklep Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, korekty i usunięcia podanych przez siebie danych.

  Przesyłanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych tylko po wyrażeniu odrębnej zgody.

   

  • 3 RZECZY I TOWARY

   

  Wszystkie produkty dostępne w serwisie www.suntleones.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

   

  • 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

   

  Zamówienia składane są na stronie http:/www.suntleones.com.

  W sklepie dokonuje się zamówienia bez rejestracji.

  Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka, a następnie wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzanie go przyciskiem „kup”. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez system sprzedaży sklepu na adres wskazany przez Klienta, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

  Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości, najczęściej w ciągu 24h.

  Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych i firm kurierskich.

  Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą, dotycząca zakupu danego towaru w sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów sklepie internetowym www.suntleones.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

  Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

  Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Przywileje powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

   

  • 5 PŁATNOŚCI

   

  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.

  Płatność dokonywana jest przez przelew tradycyjny. Do zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura. Podane w sklepie ceny są cenami brutto. Sprzedawca informuje, że jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  Nr konta bankowego:

  xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

   

  • 6 DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   

  Niezależnie od wartości zamówienia i ceny zakupionych produktów Klient ponosi koszt jego dostawy zgodnie z cennikiem sklepu internetowego.

  Koszty dostawy: 15 zł

  Termin otrzymania przesyłki (dostawy przesyłki) jest to czas, który upływa od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta, aż do momentu w którym Klient wszedł w posiadanie zamówienia lub wskazana przez Klienta osoba weszła w posiadanie zamówienia.

  Całkowity czas realizacji zamówienia = (potwierdzenie opłaty + przygotowanie + zapakowanie + wysłanie + czas dostawy): od 3 do 7 dni roboczych na terenie Polski, (sprawdz jak zagranica)

  W przypadku awizowania przesyłek czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni.

  Zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę przekazywane są tylko w dni robocze. Sklep internetowy www.suntleones.com ponosi odpowiedzialność za zamówienie na każdym z etapów jego realizacji.

   

  • 6 ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

   

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od wydania rzeczy.

  O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy muszą nas Państwo poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi osoba odstępująca od umowy.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 3 dni.

  Sklep internetowy www.suntleones.com dopuszcza możliwość wymiany zakupionych towarów do 14 dni od dnia w którym rzecz została wydana.

  Jeżeli zakupiony u nas produkt nie będzie pasował lub odpowiadał, mogą Państwo go wymienić na inny w tej samej cenie lub dopłacić różnicę w przypadku droższego przedmiotu.

  Zobowiązani są Państwo wysłać towar na adres:

  ul . Kuźnice 8

  34-500 Zakopane

  e-mail: info@suntleones.com

   

  Wraz z przesłaniem informacji w formie pisemnej zawierającej:

  – wskazanie produktu na który ma myć wymieniony,

  – podanie adresu wysyłki zwrotnej,

  – dołączenie dowodu zakupu lub kserokopii faktury,

  Dopuszcza się także przesłanie wyżej wymienionych informacji drogą e-mailowa.

  Sklep www.suntleones.com zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:

  ul . Kuźnice 8

  34-500 Zakopane

  e-mail: info@suntleones.com

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

  Na zgłoszenie reklamacji zostanie nie później niż 14 dni udzielona odpowiedź. Sklep internetowy www.suntleones.com ustosunkuje się do złożonej reklamacji i w uzasadnionych przypadkach w ciągu 7 dni zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

   

  • 7 POUCZENIE

   

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

   

  • 8 INFORMACJE KOŃCOWE

   

  Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego

  • 1 INFORMACJE OGÓLNE

   

  Właścicielem sklepu internetowego www.suntleones.com jest firma:

  Andrzej Bargiel Sport Promotion

  NIP: 552 161 17 43  PL

  REGON: 123139487

   

  Zarejestrowana pod adresem:

  Bronisława Czecha 3 lok. 5

  34-500 Zakopane

  Adres e-mail: sunt.leones@gmail.com

   

  Andrzej Bargiel Sport Promotion  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.romayanota.com. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie (Klientem), a firmą Andrzej Bargiel Sport Promotion (właścicielem sklepu).

   

  Firma Andrzej Bargiel Sport Promotion działa zgodnie z zasadami zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

  – Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  Składanie zamówień przez Internet w sklepie jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przez system teleinformatyczny Klienta:

  – System operacyjny: Windows

  – Procesor: 1 GHz, RAM, 1 GB pamięci RAM

  – Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

  – Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

  – Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne,

  – Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,

  – Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np.: Google Chrome czy Mozilla Firefox.

   

  • 2 REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Klient składając zamówienie podaje swoje dane osobowe i kontaktowe w celu:

  – potwierdzenia i uzupełnienia zamówienia;

  – otrzymywania wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

  Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep romayanota.com/sklep Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, korekty i usunięcia podanych przez siebie danych.

  Przesyłanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych tylko po wyrażeniu odrębnej zgody.

   

  • 3 RZECZY I TOWARY

   

  Wszystkie produkty dostępne w serwisie www.suntleones.com są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep internetowy zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.

   

  • 4 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

   

  Zamówienia składane są na stronie http:/www.suntleones.com.

  W sklepie dokonuje się zamówienia bez rejestracji.

  Zakup towaru następuje poprzez dodanie wybranego towaru do koszyka, a następnie wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzanie go przyciskiem „kup”. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną automatycznie przez system sprzedaży sklepu na adres wskazany przez Klienta, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.

  Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez sklep zapłaty w pełnej wysokości, najczęściej w ciągu 24h.

  Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale operatorów pocztowych i firm kurierskich.

  Umowa zawarta pomiędzy Klientem a firmą, dotycząca zakupu danego towaru w sklepie internetowym ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów sklepie internetowym www.suntleones.com jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

  Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

  Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Przywileje powyższe nie mają wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

   

  • 5 PŁATNOŚCI

   

  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep internetowy anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.

  Płatność dokonywana jest przez przelew tradycyjny. Do zamówienia dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura. Podane w sklepie ceny są cenami brutto. Sprzedawca informuje, że jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

  Nr konta bankowego:

  xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

   

  • 6 DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   

  Niezależnie od wartości zamówienia i ceny zakupionych produktów Klient ponosi koszt jego dostawy zgodnie z cennikiem sklepu internetowego.

  Koszty dostawy: 15 zł

  Termin otrzymania przesyłki (dostawy przesyłki) jest to czas, który upływa od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta, aż do momentu w którym Klient wszedł w posiadanie zamówienia lub wskazana przez Klienta osoba weszła w posiadanie zamówienia.

  Całkowity czas realizacji zamówienia = (potwierdzenie opłaty + przygotowanie + zapakowanie + wysłanie + czas dostawy): od 3 do 7 dni roboczych na terenie Polski, (sprawdz jak zagranica)

  W przypadku awizowania przesyłek czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni.

  Zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę przekazywane są tylko w dni robocze. Sklep internetowy www.suntleones.com ponosi odpowiedzialność za zamówienie na każdym z etapów jego realizacji.

   

  • 6 ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

   

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od wydania rzeczy.

  O swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy muszą nas Państwo poinformować w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. Niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi osoba odstępująca od umowy.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 3 dni.

  Sklep internetowy www.suntleones.com dopuszcza możliwość wymiany zakupionych towarów do 14 dni od dnia w którym rzecz została wydana.

  Jeżeli zakupiony u nas produkt nie będzie pasował lub odpowiadał, mogą Państwo go wymienić na inny w tej samej cenie lub dopłacić różnicę w przypadku droższego przedmiotu.

  Zobowiązani są Państwo wysłać towar na adres:

  ul . Kuźnice 8

  34-500 Zakopane

  e-mail: info@suntleones.com

   

  Wraz z przesłaniem informacji w formie pisemnej zawierającej:

  – wskazanie produktu na który ma myć wymieniony,

  – podanie adresu wysyłki zwrotnej,

  – dołączenie dowodu zakupu lub kserokopii faktury,

  Dopuszcza się także przesłanie wyżej wymienionych informacji drogą e-mailowa.

  Sklep www.suntleones.com zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

  W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres:

  ul . Kuźnice 8

  34-500 Zakopane

  e-mail: info@suntleones.com

  Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

  Na zgłoszenie reklamacji zostanie nie później niż 14 dni udzielona odpowiedź. Sklep internetowy www.suntleones.com ustosunkuje się do złożonej reklamacji i w uzasadnionych przypadkach w ciągu 7 dni zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

   

  • 7 POUCZENIE

   

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

   

  • 8 INFORMACJE KOŃCOWE

   

  Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego

Bag
Brak produktów w koszyku!